Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

In onderstaand overzicht vind je de studieactiviteiten voor de algemeen commandanten geneeskundige zorg.

ROT training voorjaar

20 januari, 10 februari, 20 april en 11 mei

Sectie + AC + OL

28 januari, 24 februari, 6 en 18 mei

Kick-off GHOR

30 januari

Onderling voorjaar

25 februari, 2 en 23 maart

Hoofdenoverleg Q1

5 maart

Kennis- en netwerkbijeenkomst crisisorganisatie voorjaar

18 en 27 maart

Themasessie
voorjaar

2 april

Keten
gezondheid 1&2

8 en 9 juni

Hoofdenoverleg

29 juni

ROT training najaar

24 augustus en 7 september

Themasessie najaar

3 september

Casuïstiektraining
ACGZ + OvDG

24 september

Samenwerkingsoefening
sectie GZ + Bz

29 september, 4 en 5 november

Hoofdenoverleg Q3

29 september

Kennis- en netwerkbijeenkomst
crisisorganisatie najaar

5 en 22 oktober

Samenwerkingsoefening
ROT + secties

19 en 26 oktober

Netwerkoefening CBRN

29 oktober

Keten
vitale infrastructuur 1&2

24 en 25 november

Terug & Vooruit

15 en 17 december