Hoofd Informatie (HIN)

In onderstaand overzicht vind je de studieactiviteiten voor de hoofden informatie.

Kick-off GHOR

30 januari

HIN proceduretraining

10 februari

Sectie + AC + OL

28 januari, 24 februari, 6 en 18 mei

Onderling voorjaar

25 februari, 2 en 23 maart

Hoofdenoverleg Q1

5 maart

IM'ers + HIN'en + ROT voorjaar

25 maart

Themasessie
voorjaar

2 april

Casuïstiektraining HIN

26 mei

Keten
gezondheid 1&2

8 en 9 juni

Hoofdenoverleg Q2

29 juni

Themasessie najaar

3 september

Samenwerkingsoefening
sectie GZ + Bz

29 september, 4 en 5 november

Hoofdenoverleg Q3

29 september

Samenwerkingsoefening
ROT + secties

19 en 26 oktober

Netwerkoefening CBRN

29 oktober

IM'ers + HIN'en + ROT najaar

17 november

Keten
vitale infrastructuur 1&2

24 en 25 november

Terug & Vooruit

15 en 17 december