Officier van Dienst
Geneeskundig (OvD-G)

In onderstaand overzicht vind je de studieactiviteiten voor de officieren van dienst geneeskundig.

CoPI basis op orde
voorjaar - verward gedrag

21 januari, 7 en 8 april

Kick-off GHOR

30 januari

CoPI training
GRIP 1 - ziekenhuis

25 februari, 10 en 17 maart, 23 april

OvD-G overleg

3 maart

Themasessie
voorjaar

2 april

Casuïstiektraining voorjaar

14 mei

Keten
gezondheid 1&2

8 en 9 juni

OvD-G overleg

25 juni

CoPI basis op orde najaar - brand met effecten

25 augustus, 23 september en 10 november

CoPI GRIP 1 oefening
thema vitale infrastructuur

27 augustus, 22 september, 1 oktober

en 9 november

Themasessie najaar

3 september

Casuïstiektraining
ACGZ + OvDG

24 september

OvD-G overleg

24 september

Netwerkoefening CBRN

29 oktober

Gouden uur OvD-G

5 november

Keten
vitale infrastructuur 1&2

24 en 25 november

Terug & Vooruit

15 en 17 december

OvD-G overleg

17 december