ALGEMEEN


'Wij zijn geen hulpdienst, maar een netwerkorganisatie'

De brandweer blust en doet aan brandpreventie, de ambulancedienst vervoert gewonden, wat de politie doet is ook duidelijk – maar de taak van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is minder bekend.

Regisseursrol

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de brandweer of politie is de GHOR geen hulpdienst, maar een netwerkorganisatie. Bij grootschalige ongevallen, calamiteiten en rampen is de GHOR als spin in het web verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening. Om die regisseursrol goed te kunnen vervullen, onderhouden we veel lijnen naar buiten, met name naar de 'witte kolom' die gevormd wordt door onder meer ziekenhuizen, huisartsen, het Rode Kruis, ambulancedienst, GGD, Slachtofferhulp en de ziekenboeg van de marine.

Bij grootschalige ongevallen, calamiteiten en rampen is de GHOR als spin in het web verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening.

Voorbereiding

Bij een calamiteit moeten alle betrokken zorgorganisaties als het ware als één geheel optreden. Dat vereist niet alleen een goede aansturing ten tijde van zo’n calamiteit, maar ook een grondige voorbereiding. Er gaat daarom veel tijd en energie zitten in het investeren in relaties: elkaar kennen, vinden, begrijpen en vertrouwen.

Partners

Naast de acute zorgpartners heeft de GHOR te maken met de care zorgpartners, zoals verpleeg- en verzorgingsinstellingen, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Ook hier wordt geïnvesteerd in 'kennen en gekend worden'. Net als bij de acute zorgpartners adviseert en faciliteert de GHOR ook de care organisaties desgewenst bij het opstellen van hun eigen crisisplannen.

GHOR-bureau

Het GHOR-bureau bestaat uit elf personen met ieder eigen taken. Denk aan bijvoorbeeld het contact met de ketenpartners, het adviseren van gemeenten bij evenementen, planvorming, OTO (opleiden, trainen en oefenen) en evalueren en verbeteren. Een cruciale taak voor de GHOR is het in stand houden van de witte crisisorganisatie. Dit betekent dat de GHOR zorgt voor de werving en selectie van de crisisfunctionarissen en daarnaast voor de opleidingen, trainingen en oefeningen, voor goede materialen en voor evaluaties na de inzet, zodat we kunnen leren van wat er is gebeurd. Per jaar wordt de crisisorganisatie in Noord-Holland Noord gemiddeld tachtig keer ingezet.