CRISISORGANISATIE


'De kunst is om je voor te bereiden op de volgende crisis’

Goed voorbereid

De GHOR zorgt ervoor dat de crisisfunctionarissen in alle opzichten goed zijn voorbereid op het bestrijden van rampen en crises. Tijdens de ‘koude fase’, dus wanneer er geen sprake is van een incident, kunnen werkdagen bestaan uit bijvoorbeeld een planvormingssessie via een vakbekwaamheidstraining of een evaluatie van een inzet.

Opleiden, trainen en oefenen

De kunst is om je voor te bereiden op de volgende crisis. Opleiden, trainen en oefenen is geen doel op zich, maar een middel om tot een goede voorbereiding te komen. De GHOR zet in op het menselijk vermogen tot improviseren, op veerkracht en omgevingsbewustzijn. De samenstelling van het team speelt ook een belangrijke rol. Zo is het van belang te zorgen voor de juiste mix qua achtergronden en karakter, rollen en verantwoordelijkheden. Door zowel het team als de functionarissen een programma aan te bieden waarin zij hun rollen en verantwoordelijkheden trainen en oefenen, hierbij rekening houdend met elkaars kennis, achtergrond en karakter willen we als GHOR teams creëren die goed op elkaar zijn ingespeeld en effectief en efficiënt met elkaar samenwerken.

Vakbekwaamheid

De methode die ten grondslag ligt aan de teamtrainingen is Team Resource Management (TRM). Dit is een methode om door gedragsbeïnvloeding van de functionarissen hun effectiviteit op teamniveau te verbeteren. Dat gebeurt door het professionaliseren van juist die niet-technische gedragscompetenties. TRM richt zich op de competenties leiderschap, omgevingsbewustzijn, assertiviteit, communicatie, missie en planvorming, besluitvorming, aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Daarnaast bespreken we in de trainingen ook onderwerpen die invloed kunnen hebben op de onderlinge samenwerking, zoals stress, vermoeidheid en workload.

De crisisfunctionarissen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor hun eigen vakbekwaamheid. De GHOR biedt de kaders waarbinnen zij hun vakbekwaamheid op niveau kunnen houden. Is er behoefte aan het ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid en wordt die niet in het algemene programma of het jaarplan aangeboden, dan kan de functionaris zelf zo'n verzoek bij de GHOR neerleggen.

De GHOR zet in op het menselijk vermogen tot improviseren, op veerkracht en omgevingsbewustzijn.

Crisisorganisatie

De crisisorganisatie van GHOR Noord-Holland Noord bestaat uit zo'n dertig functionarissen. Zij zijn afkomstig van verschillende organisaties: dat kan vanuit het GHOR-bureau zelf zijn, maar ook van de GGD, de meldkamer of de ambulancedienst. De officieren van dienst geneeskundig staan gemiddeld eens in de acht à negen dagen een dag op hard piket. Zij dienen dan binnen dertig minuten na een melding ter plaatse te zijn. De algemeen commandant en het hoofd informatie staan eens in de vijf weken een week op hard piket en moeten binnen 45 minuten met het Regionaal Operationeel Team van de Veiligheidsregio operationeel zijn. Voor andere functionarissen, zoals het hoofd acute gezondheid, het hoofd publieke gezondheid en het lid stafsectie gezondheidszorg geldt zacht piket, met eveneens een opkomst binnen 45 minuten.

Experts

Crisisorganisatie GHOR

Marieke ter Haak-Zijp

Senior specialist

Ellen Swart

Senior specialist

Sanne Bekebrede

Senior specialist

Steffie Nooij

Senior specialist

Maurice Dusseau

Expert GHOR

Wendy Haverkort

Senior specialist