EVENEMENTENADVISERING


'Ons uitgangspunt is dat elk evenement doorgang moet kunnen vinden'

Haar achtergrond maakt haar geknipt voor de GHOR. Sanne Bekebrede werkte niet alleen jarenlang als verpleegkundige op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, maar was al jong betrokken bij de vrijwillige brandweer. Aangestoken door haar vaders enthousiasme werd ze opgeleid tot hoofd brandwacht en verkenner gevaarlijke stoffen. Wegens het moederschap is ze er even uit. “Maar het brandweervirus blijft kriebelen”, zegt ze.

Sanne Bekebrede is sinds mei 2017 bij GHOR NHN in dienst als senior specialist. Ondersteund door Tiny Kruijer houdt ze zich samen met Kenneth van Oossanen bezig met evenementenadvisering. Daarnaast is ze, met Barry Visscher en andere collega's binnen het cluster vakbekwaamheid, betrokken bij het opleiden, trainen en oefenen van de crisisfunctionarissen van de GHOR. Na een verpleegkundige carrière in het AMC en het Zaans Medisch Centrum, waar ze onder andere als teamcoördinator leiding gaf aan SEH-verpleegkundigen, wilde ze ook eens buiten de ziekenhuismuren aan de slag. “In combinatie met mijn brandweerachtergrond kwam de veiligheidsregio als eerste keus in beeld.”

“Ik heb door de jaren heen heel wat bezoekers van festivals of deelnemers aan sportevenementen op de SEH zien binnenkomen. Met de evenementenadvisering proberen we alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

Advies

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat zeventien gemeenten, waar jaarlijks veel vergunningsplichtige evenementen worden georganiseerd. Die variëren van schaatstochten en obstakelruns tot braderieën en kermissen, maar ook grootse evenementen als SAIL Den Helder en Slam! Koningsdag Alkmaar met zo'n dertigduizend bezoekers vallen eronder. “De gemeenten stellen zelf de vergunning op, maar ze maken daarbij vaak gebruik van de expertise van hulpdiensten. Zo kunnen zij ook ons om advies vragen”, vertelt Sanne. “En dat doen ze dan ook veelvuldig: gemiddeld zo'n 250 keer per jaar.”

Gemeenten beoordelen aan de hand van een risico-scan hoe risicovol een evenement is. Bij een hogere score kan zo'n gemeente niet alleen brandweer en politie om advies vragen, maar dus ook de GHOR. “Wij adviseren over de geneeskundige aspecten”, vertelt Sanne. “Zo bekijken wij onder andere of en hoeveel EHBO'ers of op drank en drugs gespecialiseerde EHBD'ers er moeten zijn, en of het noodzakelijk is om een ambulance stand-by te hebben staan. Voorts beoordelen we de aan- en afvoerroute en de bereikbaarheid van het evenement. Ook geven we advies over toezicht op een parcours, bijvoorbeeld bij mud- en obstakelruns. Als het nodig is, informeren we onze ketenpartners zoals huisartsenpost of ziekenhuis over een evenement.”

De collega's van de GGD adviseren over de gezondheidskundige aspecten en de technische hygiënezorg, zoals het benodigde aantal sanitaire en drinkwatervoorzieningen, het voorkómen van legionella en de consequenties van eventueel aanwezige dieren. Sanne: “Dit advies voegen we samen met het onze en geven dat terug aan de betreffende gemeente.”

Ze vindt het erg leuk om met gemeenten, organisatoren en de andere hulpdiensten om tafel te gaan als dat wenselijk is. “Ons uitgangspunt is dat elk evenement doorgang moet kunnen vinden. We denken graag mee.”


Haar ervaring op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis is daarbij beslist een meerwaarde, merkt ze. “Ik heb door de jaren heen heel wat bezoekers van festivals of deelnemers aan sportevenementen op de SEH zien binnenkomen. Met de evenementenadvisering proberen we alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

“We leggen niets op. Ons advies is niet bindend, maar we hopen uiteraard dat de gemeenten en organisatoren het overnemen.”

Evaluatie

Sanne benadrukt nog eens dat de GHOR vooral hulp wil bieden. “We leggen niets op. Ons advies is niet bindend, maar we hopen uiteraard dat de gemeenten en organisatoren het overnemen. We bezoeken zelf een aantal keren per jaar een evenement, ook om na te gaan of onze adviezen in de vergunning zijn overgenomen en door de organisatie zijn uitgevoerd. Het komend jaar willen we nog meer insteken op evaluatie van evenementen die geweest zijn, zodat we daar nog meer uit kunnen leren.”

Meer informatie over evenementen?

Klik op de button!