EVENEMENTENADVISERING


'Ons uitgangspunt is dat elk evenement doorgang moet kunnen vinden'

Advies

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord omvat zeventien gemeenten, waar jaarlijks veel vergunningplichtige evenementen worden georganiseerd. Die variëren van schaatstochten en obstakelruns tot braderieën en kermissen. Maar denk ook aan grote evenementen als SAIL Den Helder, Koningsdag Alkmaar met zo’n dertigduizend bezoekers. De gemeenten stellen zelf de vergunning op, maar ze maken daarbij vaak gebruik van de expertise van hulpdiensten. Zo kunnen zij ook de GHOR om advies vragen. Gemiddeld doen zij dit zo'n 300 keer per jaar.

Gemeenten beoordelen aan de hand van een risico-scan hoe risicovol een evenement is. Bij een hogere score kan de gemeente niet alleen brandweer en politie om advies vragen, maar ook de GHOR. Wij adviseren over de geneeskundige aspecten We bekijken bijvoorbeeld hoeveel EHBO’ers én hoeveel EHBO’ers gespecialiseerd op drank en drugs er nodig zijn. Daarnaast kijken we onder andere of het noodzakelijk is om een ambulance stand-by te hebben staan.

Verder:

  • Beoordelen we de aan- en afvoerroute en de bereikbaarheid van het evenement.
  • Geven we advies over toezicht op een parcours, bijvoorbeeld bij mud- en obstakelruns. Als het nodig is, informeren we onze ketenpartners zoals huisartsenpost of ziekenhuis over een evenement.
  • En adviseren we over bijvoorbeeld extreme weeromstandigheden als deze zich voordoen tijdens een evenement.

Samenwerken met GGD Hollands Noorden

De collega's van de GGD adviseren over de gezondheidskundige aspecten en de technische hygiënezorg. Te denken valt aan het benodigde aantal sanitaire en drinkwatervoorzieningen, het voorkómen van legionella en de consequenties van eventueel aanwezige dieren. Dit advies voegen we samen met het advies van de GHOR en geven dat terug aan de betreffende gemeente. Ons uitgangspunt is dat elk evenement doorgang moet kunnen vinden. We denken graag mee.

Evalueren

Het advies van de GHOR is niet bindend, maar we hopen uiteraard dat de gemeenten en organisatoren het overnemen. We bezoeken zelf een aantal keren per jaar een evenement, ook om na te gaan of onze adviezen in de vergunning zijn overgenomen en door de organisatie zijn uitgevoerd. We willen nog meer insteken op evaluatie van evenementen die geweest zijn, zodat we daar nog meer uit kunnen leren.

Experts

Evenementenadvisering

Sanne Bekebrede

Senior specialist

Marieke ter Haak-Zijp

Senior specialist

Maaike Groot

Medewerker GHOR

Meer informatie over evenementen?

Klik op de button!