OPERATIONELE PLANVORMING


Scenariokaarten in plaats van dikke boekwerken

Is er een busongeval met veertig slachtoffers op de A9? Een incident met gevaarlijke stoffen, of een grote brand? Voor deze en andere calamiteiten liggen operationele plannen klaar die de crisisfunctionarissen op zulke momenten kunnen ondersteunen.

Operationele plannen

Bij de planvorming is er een onderscheid tussen monodisciplinaire en multidisciplinaire plannen. In de operationele plannen waar de crisisorganisatie GHOR mee werkt, is bijvoorbeeld beschreven hoe de alarmering van een GHOR-functionaris of een officier van dienst geneeskundig in zijn werk gaat. Daarnaast staat bijvoorbeeld beschreven op welke manier hij samenwerkt met andere partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten en hoe er wordt omgegaan met slachtofferregistratie of met asbest.

Voor multidisciplinaire rampbestrijdingsplannen leveren we bijdragen aan over de geneeskundige aspecten. Dergelijke plannen hebben meestal betrekking op specifieke situaties of locaties, zoals de Nieuwe Haven van de Koninklijke Marine, het Energieonderzoek Centrum in Petten, maritiem vliegveld De Kooy, de NAM en diverse vestigingen van TAQA.

De kaarten zijn in samenwerking met de operationele functionarissen gemaakt, waardoor er draagvlak is.

Scenariokaarten

De afgelopen jaren zijn de dikke boekwerken ingeruild voor scenariokaarten van steeds één dubbelzijdige A4. Daarop staan alleen de bijzonderheden vermeld. We gaan ervan uit dat elke functionaris zelf wel weet wat hij dagelijks doet en we rekenen op ieders professionaliteit. De kaarten zijn in samenwerking met de operationele functionarissen gemaakt, waardoor er draagvlak is. Er zijn inmiddels acht kaarten, waaronder emissie gevaarlijke stoffen, veel slachtoffers, uitval nutsvoorzieningen en terrorismegevolgbestrijding. Alle betrokken functionarissen hebben een set gekregen en in alle piketauto's ligt altijd een complete map.

Naast de scenariokaarten zijn er ook werkinstructies. Voor beide geldt dat mensen ze makkelijk moeten kunnen gebruiken, maar een werkinstructie mag specifieker zijn. Een scenariokaart biedt een overzicht van waar je aan moet denken: het is een handvat, een check met alle aandachtspunten. In een werkinstructie staan procedures beschreven, bijvoorbeeld hoe de alarmeringsprocedures in diverse situaties stap voor stap verlopen, of hoe slachtoffers precies moeten worden ontsmet.

Experts

Operationele planvorming

Marieke ter Haak-Zijp

Senior specialist

Kenneth van Oossanen

Senior specialist