'Onze kracht schuilt in het onzichtbare'


Het witte crisisteam van de veiligheidsregio stelt zich voor

CRISISORGANISATIE

'De kunst is niet om je voor te bereiden op

de laatste crisis, maar op de volgende'

OPERATIONELE PLANVORMING

Scenariokaarten in plaats

van dikke boekwerken

KETENPARTNERS

Investeren in kennen en gekend worden

EVENEMENTENADVISERING

'Ons uitgangspunt is dat elk evenement

doorgang moet kunnen vinden'

ONDERZOEK & ANALYSE

'Wij brengen de buitenwereld naar binnen'