Wij zijn geen hulpdienst, maar een netwerkorganisatie


Het witte crisisteam van de veiligheidsregio stelt zich voor

CRISISORGANISATIE

De kunst is om je voor te bereiden op de volgende crisis

OPERATIONELE PLANVORMING

Scenariokaarten in plaats

van dikke boekwerken

KETENVERBINDING

Investeren in kennen en gekend worden

EVENEMENTENADVISERING

Ons uitgangspunt is dat elk evenement

doorgang moet kunnen vinden

EVALUEREN EN VERBETEREN

Wij brengen de buitenwereld naar binnen